NAPISZ DO NAS | O NAS | +48 791 841 149

Strona główna » Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego 
pod adresem www.joccos.com (dalej „Sklep”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest: Joccos Design Patrycja Kwiatkowska, NIP: 8132981909, REGON: 180806930. Konto bankowe: ING Bank Śląski nr 16105015621000009082428617. Adres do korespondencji: Joccos Design Patrycja Kwiatkowska, ul. Przytulna 10, 36-040 Boguchwała.

Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.joccos.com.

Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma Joccos Design Patrycja Kwiatkowska, zwany w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu 791841143 oraz pod adresem e-mail: joccosdesign@gmail.com, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

Biżuteria dostępna w Sklepie wykonana jest ze srebra próby 925, mosiądzu powlekanego srebrem próby 925, 24 karatowym złotem, rutenem lub palladem.  

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz  dostępu do sieci Internet.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

Informacje podane przez klienta, a  wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego i może potrwać do maksymalnie 10 dni roboczych.

Klient dokonujący zakupu (bez rejestracji) składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail oraz adres oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury oraz adresu dostawy.  Dokonując zakupów (bez rejestracji) klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu Sklepu.

Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.

Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayPal, PayU lub Przelewy24.

Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.

Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Przez realizację zamówienia należy rozumieć wysłanie Pocztą Polską lub wybranym kurierem zamówionych towarów do klienta.

Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu w momencie zaksięgowania płatności. W przypadku płatności kartą kredytową, czas realizacji zamówienia biegnie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 14 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni po złożeniu przez klienta zamówienia.

Sklep realizuje zamówienia z Polski i z zagranicy.

Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką pocztową lub kurierską.
 

REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.).

Reklamację należy przesłać na adres: Joccos Design Patrycja Kwiatkowska, ul. Przytulna 10, 36-040 Boguchwała.

Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim joccos.com  przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 1. Termin na zwrot wzajemnych świadczeń:

  • joccos.com niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w joccos.com). Joccos.com może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania.

  • Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa joccos.com (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w joccos.com).

  • Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na adres: Joccos Design Patrycja Kwiatkowska, ul. Przytulna 10, 36-040 Boguchwała.

 2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy składać w formularzu zwrotu który należy przesłać na adres e-mail joccosdesign@gmail.com Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon lub faktura VAT).

 3. Joccos.com dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient opłacając zamówienie.

 4. Zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od umowy wynoszą: cena zakupionego towaru wraz z najtańszą usługą transportu w sklepie.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej w terminie lub odmówienie jej przyjęcia nie powoduje wygaśnięcia umowy zawartej podczas składania zamówienia. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przesyłką zwrotną o czym zostanie poinformowany przez joccos.com.

RODO

1. Państwa dane będą przetwarzane przez maksymalnie 12 miesięcy przez joccos.com. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez joccos.com obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez joccos.com.

Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez joccos.com.


2. W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:
żądania od joccos.com dostępu do Państwa danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


3. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez joccos.com lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:
kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający joccos.com sprawdzić prawidłowość tych danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
joccos.com nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie joccos.com są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, joccos.com nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

5. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu joccos.com nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony joccos.com, jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
joccos.com może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

7. Joccos.com informuje o tym, że na swojej stronie internetowej stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisu internetowego joccos.com bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000027439 - operator płatności online

DialCom24 Sp. z o. o. (Przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, numer REGON 634509164, numer NIP 781-173-38-52 – w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą - operator płatności online

R2G R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 141963798, NIP 7010194877, kapitale zakładowym 56.900 zł,  - firma świadcząca usługi transportowe wraz ze swoimi partnerami (DHL,DPD, InPost)

INPOST S A (KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260) - operator paczkomatów InPost

Baselinker - Sewer Skrzypiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sever – Sewer Skrzypiński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Bonczyka 4/3, 51-138 Wrocław, NIP: 8951916211, REGON: 022074760

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.joccos.com..

Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą polubownie lub przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl